Annospussipalvelu

Apteekki tarjoaa annosjakelupalvelua Hollolassa sekä kotihoidon ja palveluyksiköiden asukkaille että yksityisille asiakkaille.

Koneellinen lääkejakelu lisää potilasturvallisuutta. Ennen palvelun aloittamista tarkistamme kokonaislääkityksen yhdessä hoitavan lääkärin kanssa. Mahdolliset haitalliset lääkkeiden yhteisvaikutukset voidaan seuloa pois lääkityksestä, samoin päällekkäiset tai tarpeettomat lääkkeet.

Asiakas saa kerralla kahden viikon ajaksi tarvitsemansa lääkkeet annospusseissa, jotka pakataan koneellisesti. Konejakelu on hygieenisempää ja virheettömämpää kuin käsin jakelu dosetteihin. Asiakas maksaa vain käyttämistään lääkkeistä. Koska lääkkeet hankitaan kahden viikon erissä, lääkehoidon muuttuessa asiakkaalle ei jää suuria määriä ylimääräisiä lääkkeitä.

Palvelu on asiakkaalle maksullinen. Kela korvaa osan maksusta asiakkaalle tiettyjen edellytysten täyttyessä.

Kysy lisätietoja apteekista.