REKISTERINPITÄJÄ

Hollolan apteekki
Kansankatu 8
15870 Hollola
puh. 03 878 610

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Apteekkari Päivi Pelkonen
Tietosuojavastaava Tiina Nurminen

REKISTERIN NIMI

Hollolan apteekin kanta-asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Kanta-asiakasrekisterin tarkoituksena on mahdollistaa apteekin kanta-asiakasjärjestelmän ylläpito. Kanta-asiakasjärjestelmän avulla apteekki seuraa asiakkaiden henkilökohtaisia ostokertymiä, joiden perusteella apteekki antaa asiakkaalle alennuksia palveluvalinnan tuotteista. Lisäksi apteekki käyttää rekisterin tietoja asiakkaan suostumuksella hänelle suunnattuun tuote-, palvelu- ja tapahtumamarkkinointiin sähköpostin ja mobiilisovelluksen välityksellä. Kanta-asiakassovelluksen tuottaa apteekin alihankkija, Morelex Oy.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

  • Sukunimi, etunimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  • Asiakkaan ostamien lääkkeiden ja tuotteiden tiedot
  • Asiakkaan halutessa voidaan tietoihin liittää mahdollinen sotaveteraanitunnus
  • Mobiilisovelluksen käyttäjien sovellukseen antamat tiedot ja tekniset tiedot koskien sovelluksen käyttöä

SÄÄNNÖNMUKAISET LÄHTEET

  • Asiakkaan itse ilmoittamat yksilöintitiedot, joko paperisen kanta-asiakassopimuksen tai Minun apteekkini –mobiilisovelluksen välityksellä.
  • Ostohistoria rekisteröidään apteekin järjestelmään kassalla asiakkaan tunnistautuessa kela-, ajo- tai henkilökortillansa.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Allekirjoittamalla kanta-asiakassopimuksen tai hyväksymällä Minun apteekkini-mobiilisovelluksessa käyttöehdot ja tämän tietosuojaselosteen, asiakas antaa luvan luovuttaa rekisterin tietosisällön mukaiset tiedot apteekin alihankkijalle, kanta-asiakassovelluksen ylläpitäjälle, Morelex Oy:lle. Morelex Oy säilyttää ja käsittelee tietoja ainoastaan tuottaakseen apteekin kanta-asiakaspalvelua ja –järjestelmää.
Apteekki ei luovuta tietoa muille osapuolille ilman asiakkaan suostumusta tai viranomaisen vaatimusta lain edellyttämissä tilanteissa.

TIETOJEN SIIRTÄMINEN EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Kaikki henkilö- ja yksilöintitiedot säilytetään ja niitä käsitellään palvelimilla, jotka sijaitsevat Euroopan unionin alueella.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Manuaalinen aineisto
Asiakkaiden tiedot tallentaa apteekissa asiakkaiden tietoja käsittelemään valtuutetut henkilöt. Kaikki tietojen käsittely, säilytys ja hävittäminen tapahtuu apteekin tietoturvaperiaatteiden mukaisesti. Paperisia kanta-asiakassopimuksia säilytetään apteekissa ainoastaan asiakkaan kanta-asiakkuuden ajan.
ATK:lla käsiteltävät tiedot
Kaikki sähköisesti käsiteltävä tieto on suojattu yleisesti hyväksyttyjen toimialastandardien mukaisesti. Järjestelmä on suojattu teknisin ja hallinnollisin menetelmin, ja tietoa lähetetään ainoastaan salatussa muodossa. Järjestelmää käyttävät ainoastaan siihen oikeutetut henkilöt.

TARKASTUSOIKEUS

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot. Apteekilla on oikeus tarkastaa asiakkaan henkilöllisyys ennen tietojen luovutusta. Varsinaiset tarkastuspyynnöt pyydetään osoittamaan kirjallisesti apteekkiin.

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Asiakkaalla on oikeus vaatia rekisteriin tallennettujen virheellisten tietojen korjaamista. Tietojen korjausta voi pyytää suullisesti apteekissa, edellyttäen asiakkaan henkilöllisyyden todistamisen. Asiakkaalla on myös oikeus vaatia tietojen poistamista rekisteristä. Tietojen poistaminen peruuttaa myös asiakkaan kanta-asiakkuuden. Tietojen poistopyynnöt pyydetään osoittamaan kirjallisesti apteekkiin.

Apteekilla on oikeus lopettaa asiakkaan kanta-asiakkuus, mikäli asiakkaalla ei ole ostokäyntejä 24 kuukauteen. Tällöin hänestä rekisteröidyt, kanta-asiakkuuteen liittyvät tiedot poistetaan.

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Asiakkaalla on oikeus kieltää itseään koskevien rekisteritietojen käyttö suoramarkkinointi- ja muuta profilointitarkoitusta varten.
Asiakkaalla on oikeus saada itsestään tallennetut rekisteritiedot koneluettavassa muodossa ja tarvittaessa pyytää tietojen siirtoa toiselle rekisterinpitäjälle.
Tietosuojaa valvova viranomainen Suomessa on Tietosuojavaltuutetun toimisto. Ajantasaiset yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.tietosuoja.fi.

Apteekilla on oikeus korjata tietosuojaselostetta. Ajantasainen versio löytyy apteekin kotisivuilta ja apteekilta.