Lääkehoidon kokonaisarviointi

Epäiletkö, että käyttämäsi lääke aiheuttaa sinulle jonkin terveyshaitan tai hankalan haittavaikutuksen? Onko lääkehoidossa muita ongelmia?

Apteekki tarjoaa lääkehoidon kokonaisarviointipalvelua yksityisille asiakkaille tai terveydenhuollon muille toimijoille.

Lääkehoidon kokonaisarviointi on lääkityksen syvällinen arviointi, jolla kartoitetaan potilaan sairaudet, niiden lääkitys ja selvitetään lääkityksen mahdollinen osuus potilaalla ilmenneisiin terveysongelmiin. Arvioinnin tekee siihen erityispätevyyden saanut farmaseutti tai proviisori. Arviointi perustuu potilaan lääkitystietoihin, laboratorioarvoihin ja potilaskertomuksen tietoihin. Arvioija haastattelee potilaan mikäli mahdollista hänen kotonaan, jolloin lääkkeiden käytöstä on helpompi keskustella. Arviointi toteutetaan yhteistyössä lääkärin ja mahdollisen hoitoyksikön kanssa. Potilaan tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Arvioinnissa selvitetään mm. ovatko annostus- ja ottoajankohdat oikeat, onko käytössä päällekkäisiä lääkkeitä, onko käyttöön unohtunut lyhytaikaiseksi tarkoitettuja lääkkeitä, onko mukana keskenään yhteensopimattomia tai iäkkäiden käyttöön sopimattomia valmisteita. Lisäksi arvioidaan haittoja aiheuttavia lääkityskuormia sekä muita mahdollisia haittavaikutuksia potilaan kokemien oireiden perusteella.

Arvioinnista tehdään kirjallinen toimenpide-ehdotus hoitovastuussa olevalle lääkärille, joka tekee päätökset lääkitykseen liittyvistä muutoksista.

Palvelu on asiakkaalle maksullinen. Tarjolla on sisällöltään eri laajuisia arviointipalveluja, joista voidaan asiakkaan tarpeiden mukaan valita sopivin.

Kysy lisätietoja apteekista.