LINKKEJÄ LÄÄKETIETOON

Kanta.fi (Omakanta-palvelu, josta näet esimerkiksi omat sähköiset lääkemääräyksesi)
Lääkeinfo (Suomessa myytävien lääkkeiden pakkausselosteet)
Lääkkeiden hintavertailu
Apteekkariliitto

Viranomaisia:

Fimea – lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus
Sosiaali- ja terveysministeriö
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos