Reseptien suoratoimitus

Reseptien suoratoimituspisteet tarjoavat yksityisyyttä ja yksilöllisyyttä asiointiin apteekissa.

Sama farmaseutti tai proviisori palvelee asiakkaan reseptien toimituksen alusta loppuun. Asiakkaalla on mahdollisuus rauhassa keskustella ja kysyä lääkitykseen liittyvistä asioista.

Varmistamme lääkkeen toimittamisen yhteydessä, että asiakas on selvillä lääkkeen oikeasta ja turvallisesta käytöstä.

Reseptiasiakkaita varten meillä on vuoronumerojärjestelmä.

 

Reseptin uusiminen

Lääkemääräys on voimassa 2 vuotta sen kirjoittamis- tai uusimispäivästä lukien.

Apteekki uusii asiakkaiden reseptejä (palvelumaksu 2€, kanta-asiakkaille maksuton). Kysy lisää apteekista.

 

Lääkkeiden yhteisvaikutuksen tarkistaminen

Lääkkeillä voi olla keskenään haitallisia yhteisvaikutuksia. Jos haluat varmistaa asian oman lääkityksesi osalta, voimme tarkistaa lääkkeiden yhteensopivuuden apteekissa.

 

Sähköinen resepti = eResepti

Sähköinen resepti on lääkemääräys, jonka lääkäri laatii ja allekirjoittaa sähköisesti. Se tallennetaan keskitettyyn tietokantaan (Reseptikeskus), jota Kela ylläpitää. Reseptikeskus sisältää kaikki sähköiset reseptit ja apteekkien niihin tekemät toimitusmerkinnät. Reseptikeskuksessa olevat tiedot ovat vain hoitavien terveydenhuollon ammattilaisten ja apteekissa farmaseuttien ja proviisoreiden (sekä näiden alojen opiskelijoiden) käytettävissä. Tietojen katsomiseen pitää aina pyytää potilaan lupa.

Sähköisiä reseptejä on toimitettu apteekissamme vuodesta 2011 lähtien.

Sähköisen reseptin etuja ovat mm. se, että lääkkeet voi hakea mistä tahansa Suomen apteekista. Tiesithän, että kaikki reseptilääkkeet ovat samanhintaisia kaikissa apteekeissa. Sähköinen resepti ei voi kadota, kuten paperiresepteille usein käy. Reseptin uudistamispyynnön voi lähettää apteekista suoraan lääkkeen määränneelle hoitoyksikölle. Suuri etu on myös se, että potilaan kokonaislääkitys voidaan tarkistaa lääkärin tai apteekin toimesta, jolloin mahdolliset päällekkäisyydet ja yhteisvaikutukset huomataan helpommin.

 

Yhdyshenkilöt

Ylläpidämme henkilökunnan ammattitaitoa jatkuvalla koulutuksella. Hyvän lääkeosaamisen lisäksi farmaseuttimme ovat hankkineet erityisosaamista astman, diabeteksen ja sydänsairauksien hoidosta sekä lääkehoidon kokonaisarvioinnista.

 

Hollolan apteekki
Hollolan apteekissa on vuoronumerojärjestelmä reseptiasiakkaita varten.